CARGO SYSTEM

  • Užtikrina proceso vientisumą ir eliminuoja darbų dubliavimą
  • Centralizuoja ir standartizuoja renkamus duomenis
  • Įgalima efektyviai valdyti informaciją
  • Padeda nustatyti pareigas ir atsakomybes
  • Užtikrina efektyvų konfidencialios informacijos valdymą ir jos apsaugą
  • Automatizuoja duomenų pasikeitimą su kitomis informacinėmis sistemomis (KIPIS, finansų, muitinės ir kt.

Read

MACH SYSTEM

Sistema skirta procesų, susijusių su įmonėje naudojamos mobiliosios technikos (automobilių, krautuvų, kranų, traktorių) ir stacionariosios technikos (mechanizmų, įrangos ir pan.) apskaitai ir valdymui. Tai įrankis, apimantis visus mechanizmų darbo procesus, užtikrinantis efektyvų mechanizmų veikimą ir resursų išnaudojimą bei leidžiantis sudarinėti analitines mechanizmų veiklos ataskaitas.

Read

LEIDIMŲ BIURO INFORMACINĖ SISTEMA

Sistema skirta leidimų įvažiuoti autotransportui ir įeiti kitiems interesantams į uosto teritoriją formavimui ir apskaitai.

Read

AUTOMATIZUOTA VAGONŲ IR AUTOTRANSPORTO SVĖRIMO SISTEMA

Šioje sistemoje realizuotas vagonų ir autotransporto įvežančio arba išvežančio birius krovinius svėrimas…

Read

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIŲ ATPAŽINIMO SISTEMA

Sistemą sudaro geležinkelio vagonų numerių atpažinimo modulis ir autotransporto numerių atpažinimo modulis.

Read