Tai kompleksinė uosto krovos kompanijos informacinė sistema, aprėpianti visus kompanijos darbo procesus. Sistema pritaikyta dirbti su visais krovinių tipais:  generaliniais, biriais, konteineriais ir kt.


Kokias problemas sprendžia
 • Užtikrina proceso vientisumą ir eliminuoja darbų dubliavimą
 • Centralizuoja ir standartizuoja renkamus duomenis
 • Įgalima efektyviai valdyti informaciją
 • Padeda nustatyti pareigas ir atsakomybes
 • Užtikrina efektyvų konfidencialios informacijos valdymą ir jos apsaugą
 • Automatizuoja duomenų pasikeitimą su kitomis informacinėmis sistemomis (KIPIS, finansų, muitinės ir kt.)
 Kuo unikali
 • Neturi funkcionalumą atitinkančių analogų
 • Leidžia sudaryti įmonės strateginį planą ir jį koreguoti keičiantis sąlygoms
 • Skaičiuoja savikainą
 • Naudojant unikalų vizualizavimo įrankį, leidžia atlikti laivų švartavimo ir krovos darbų taktinį planavimą
 • Modeliuoja galimus krovos būdus ir leidžia pasirinkti optimalų
 Didina krovos kompanijos konkurencingumą ir pelningumą:
 • Strateginio planavimo įrankis leidžia identifikuoti krovinius ir klientus, kurie yra pelningiausi kompanijai
 • Laivų švartavimo ir krovos darbų planavimo vizualizavimo įrankis sumažina dispečerių darbo kaštus, užtikrina jų darbo kontrolę ir leidžia naudoti skaidrias planavimo taisykles
 • Kompiuterizuotas planavimas užtikrina įmonės darbuotojų veiklos skaidrumą ir jų priimtų sprendimų pagrįstumo analizės galimybes
 • Pasiūlymai klientams rengiami remiantis planinės savikainos paskaičiavimais taip išvengiant nuostolingų užsakymų
 • Operatyvus faktinės savikainos palyginimas su planine savikaina leidžia greitai priimti sprendimus optimizuojant įmonės darbą ir mažinant sąnaudas