UAB "Informacinė raida" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,, E-komercijos modelių diegimas UAB Informacinė raida“ veikloje Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0126.

Projekto biudžetas: 60.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 45.000,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 09 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 14 d.

Projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB "Informacinė raida" siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - Įdiegti e-komercijos modelį UAB " Informacinė raida", perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

UAB „Informacinė raida“ - jau 20 metų veikianti įmonė, kuri specializuojasi informacinių sistemų jūrų uostų stividorinėms kompanijoms kūrimu, vystymu ir techniniu palaikymu.
Covid-19 pandemija tapo tikru iššūkiu daugeliui verslų, bet tuo pat metu susiklosčiusios išskirtinės aplinkybės skatino skaitmenizacijos procesus, e-komercijos principų diegimą įmonėse, kas tapo būtina sąlyga verslams išlikti konkurencingiems ir toliau sėkmingai vykdyti savo veiklą pasikeitusiomis sąlygomis.
UAB „Informacinė raida“, siekdama perspektyvoje išvengti galimų įmonės veiklos pertrūkių ir pajamų kritimų bei sustiprinti įmonės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams, neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai įmonių 2020-2021 m. per Covid-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą, darbo našumą sudaryti palankias sąlygas įmonei augti ir plėtoti veiklą elektroninėje erdvėje bei tokiu būdu sėkmingai prisitaikyti prie pasikeitusios verslo aplinkos, pakitusių klientų poreikių bei lūkesčių, projekto apimtyje ketina savo veikloje diegti e-komercijos principus. Įgyvendinant projektą įmonėje diegiami klientų savitarnos sprendimai leis klientams patogiau teikti užsakymus, sekti jų vykdymo eigą bei atsiskaityti už suteiktas paslaugas, o įmonei teikti paslaugas klientams efektyviau ir kokybiškiau.