2020 m. kovo 2–3 d. INFORMACINĖ RAIDA atstovai dalyvavo renginyje “Green Industry and ICT Matchmaking“, kuris vyko Osle, Norvegijoje. Renginys buvo skirtas įmonėms, kurios ketina teikti paraišką pagal Norway Grants programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimus ir ieško partnerių Norvegijoje bendram projektui įgyvendinti. Pagrindinės renginio temos: • Ekologiškesnių gamybos procesų kūrimas ir įgyvendinimas, automatizuojant, skaitmeninant bei robotizuojant pramoninius procesus ir technologijas; • Gamybos ir pramonės efektyvumo didinimas; • Novatoriškų IRT produktų / procesų / sprendimų kūrimas; • Ekologiškų produktų / procesų / sprendimų, naudojant IRT komponentus, kūrimas. INFORMACINĖ RAIDA ieškojo potencialių partnerių bei finansavimo galimybių savo inovatyviems projektams ir dalyvavo susitikimų sesijose su potencialiais partneriais iš Norvegijos, su kuriais aptarė galimas projekto idėjas. Green Industry and ICT Matchmaking