kuriame-lietuvos-ateiti  Infobalt cluster

Pavieniams informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rinkos žaidėjams vieniems kurti produktus, reikalingus naujojoje ekonomikoje, įžengti į tarptautines rinkas ir įsitvirtinti jose yra sunku. Apjungiant žinių, infrastruktūros, žmogiškuosius ir kitus išteklius pasiekti rezultatus galima efektyviau.

Lietuvos IRT sektoriuje veikiančių organizacijų konkurencingumo potencialas pasauliniu mastu yra didelis. Pagal daugelį rodiklių Lietuva išsiskiria kaip ypatingai inovatyvi valstybė ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje: 1-a vieta pasaulyje pagal verslo IT poreikių išpildymą (Yearbook, 2013); didžiausias plačiajuosčio interneto greitis Europoje (Ookla Net Index, 2014); 1-a vieta Centrinėje ir Rytų Europoje pagal universitetų ir industrijų bendradarbiavimą tyrimų ir produktų vystymo srityje (WEF Global Competitiveness).

Siekiant bendromis pastangomis didinti IRT sektoriaus įmonių „Etronika“, „Baltic Amber Solutions“, „Data House“, „1ClickFactory“, „Duomenų centras“, „Informacinė raida“, asociacijos „INFOBALT“ ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bendradarbiavimą, ekonominę plėtrą ir tarptautinį konkurencingumą, buvo suformuotas „INFOBALT informacinių ir ryšių technologijų klasteris“ (projektas Nr.VP2-1.4-ŪM-01-K-01-014).

Projekto metu įgyvendinama INFOBALT klasterio veiklos plėtra, siekiant užtikrinti, kad klasteris taptų reikšmingu inovacijų kūrimo ir spartaus jų diegimo instrumentu, kuriančiu didelį sinerginį efektą, veikiančiu kaip efektyvi verslo sistema, sąlygojanti jos narių produktyvumą ir efektyvumą, o atitinkamai ir ekonominę plėtrą bei tarptautinį konkurencingumą. Įgyvendinant projektą buvo atlikti tyrimai apie rinkos plėtros ir konkurentinių produktų kūrimo galimybes tikslinėse šalyse: Azerbaidžanas, Omanas, Rusija, Kazachstanas, Ukraina, Kataras, JAE, Kirgizija, Libanas, Jordanija, Saudo Arabija. Atlikti trys tyrimai „Debesų kompiuterijos“ srityje apie Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Prancūziją. Parengti rinkodaros priemonių paketai, siekiant pritraukti naujų narių, sukurtas klasterio projekto tinklapis klasteris.infobalt.lt. Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, siekiant pritraukti naujų klasterio narių šiose šalyse: JAV, Kanada, Vokietija, Didžioji Britanija, Ispanija, Ukraina, JAE, Azerbaidžanas, Rusija, Meksika. Suorganizuoti klasterio pristatymo tarptautiniai renginiai Omane, Kazachstane, Azerbaidžane. Suorganizuoti trys vidiniai renginiai, siekiant stiprinti narių bendradarbiavimą „Debesų kompiuterijos“ srityje. Nuo projekto pradžios naujais klasterio nariais – socialiniais partneriais – tapo 12 įmonių iš Latvijos, Omano ir Lietuvos.

Likusiu projekto laikotarpiu numatyta dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, plėsti ir stiprinti klasterio veiklą, pritraukti naujus klasterio narius Irane, Olandijoje, Azerbaidžane ir kitose šalyse, organizuoti klasterio pristatymo tarptautinius renginius didinant klasterio žinomumą ir naujų narių pritraukimo potencialą Kazachstane, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje ir Latvijoje. Planuose taip pat numatyta suorganizuoti keturis vidinius renginius Lietuvoje, siekiant stiprinti narių tarpusavio bendradarbiavimą. Planuojama, kad klasterio socialiniais partneriais taps dar 20 įmonių ir organizacijų iš viso pasaulio.

Tolimesnė klasterio ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas siejamas su naujų rinkų plėtra, naujų narių pritraukimu, vidinių ryšių tarp klasterio narių stiprinimu, bendros infrastruktūros efektyviu administravimu.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į „INFOBALT“ eksporto ir investicijų vadovę Boletą Senkienę, el. paštu boleta@infobalt.lt ir telefonu: +370 5 2622623.

Projektas „INFOBALT informacinių ir ryšių technologijų klasteris“ pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” 4 uždavinio “Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje” VP2-1.4-ŪM-01-K priemonės „Inoklaster LT“ (toliau – Priemonė) kvietimą Nr. 01. Projekto bendra vertė yra 743 455,17 €, tame tarpe Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšos sudaro 371 727,58 €.