UAB „Informacinė raida“ kartu su Norvegijos partneriais pradėjo įgyvendinti naują  projektą  „Device for household appliance fire prevention“.

Projekto tikslas sukurti naują gaisrų prevencijos namuose technologiją. Bus sukurtas naujas priešgaisrinis jutiklių gaminys elektros prietaisams (skalbimo mašinai, džiovyklei, indaplovei ir kt.) kartu su išmaniuoju elektros lizdu. Remiantis šio projekto moksliniais tyrimais ir plėtra, gaminys aptiks ankstyvos stadijos gaisro / karščio / dūmų požymius ir automatiškai nutrauks elektros tiekimą gaisro atveju.

Projekto metu bus atlikti nauji tyrimai bei gautos žinios apie dūmų susidarymą ir judėjimą elektros prietaisuose bei išorėje. Bus sukurtas visiškai naujas priešgaisrinės saugos įrenginys, prieinamas vartotojų ir profesionalų rinkai.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal didžiausią tarptautinę programą EUROSTARS 3.