UAB „Informacinė raida“ kartu su Norvegijos partneriais pradėjo įgyvendinti naują projektą pavadinimu. „Adaptation, development and commercialisation of new non-intrusive corrosion detection methodology“.

Projekto tikslas - sukurti naują neinvazinę korozijos aptikimo sistemą.  Projekto metu bus sukurta nauja technologija ir automatizuotas, nekontaktinis ir neardomasis  korozijos aptikimo įrenginys, leisiantis ankstyvą korozijos aptikimą ir jos plitimo sustabdymą. Šis efektyvus įrankis, tiriant metalų koroziją, leis išmatuoti paviršiaus potencialą, stebėti korozijos plitimą, atskleisti „karštąsias“ paviršiaus vietas prieš atsirandant didelei korozijos žalai bei atlikti išsamius korozijos proceso tyrimus, padedančius sukurti efektyvesnes antikorozines strategijas. Visus korozijos aptikimo duomenis sistema leis vizualizuoti ir pateikti juos 3D/AR modelyje. 

Sistema bus skirta energetikos, sausumos/jūrų transporto bei kt. sričių pramonei.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal didžiausią tarptautinę programą EUROSTARS 3.