Sistema identifikuoja transporto priemonės (autotransporto arba vagono) numerį ir išsaugo jį duomenų bazėje


Sistemą sudaro geležinkelio vagonų numerių atpažinimo modulis ir autotransporto numerių atpažinimo modulis. Vagono numerių atpažinimo modulyje realizuota vagonų numerių atitikimo nustatytoms vagonų numeravimo taisyklėms kontrolė. Sistema kartu su transporto priemonės numeriu išsaugo ir jos nuotraukas. Numerių atpažinimo sistema gali būti naudojama kaip atskira sistema arba integruota su kitomis įmonėje naudojamomis sistemomis. UAB „Informacinė raida“ programinėje įrangoje ji integruota su kompanijos sukurtomis Leidimų biuro informacine sistema ir Automatizuota vagonų ir autotransporto svėrimo sistema.