kuriame-lietuvos-ateiti

Informacinių technologijų paslaugų teikimu užsiimanti UAB „Informacinė raida“, siekdama pasiruošti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų vykdymui, į Krovos ir ekspedijavimo verslo valdymo platformos techninės galimybių studijos parengimą investavo 35 tūkst. litų, iš kurių beveik 25 tūkst. litų sudarė Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos respublikos biudžeto lėšos.

UAB „Informacinė raida“ tai – įmonė, kuri jau aštuonis metus dirba uostų informacinių sistemų kūrimo srityje ir turi sukūrusi ir įdiegusi specializuotas verslo valdymo informacines sistemas (IS) įmonėms, teikiančioms krovos bei krovinių ekspedijavimo paslaugas uoste. Projekto metu įmonė įvertino technologines ir ekonomines prielaidas sukurti Vidurio Azijos rinkoms pritaikytą Krovos ir ekspedijavimo verslo valdymo platformą. Naujai sukurtas produktas leistų greitai ir lengvai pritaikyti jį specifiniams kliento poreikiams bei būtų patrauklus Azijos ir Rytų Europos rinkoms. Įmonė šiuo metu neturi tokios savarankiškos sistemos, tačiau yra diegusi šio sektoriaus įmonėms verslo valdymo programas, kitų sistemų pagrindu. Tai bus kokybiškai naujas produktas, kurio analogų Rytų Europoje ir Vidurio Azijoje nėra. ES parama projektui skirta pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę “Idėja LT”.