kuriame-lietuvos-ateiti

Nuo 2010-01-01 iki 2012-12-31 įgyvendintas projektas Integruotos draudimo verslo informacinės sistemos sukūrimas(Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-146), pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT“, kurio vykdytojas yra UAB „Informacinė raida“ drauge su partneriu UAB “Data House”.

Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma sudarė 581890 Lt.

Projekto tikslas – sukurti draudimo verslo informacinę sistemą (IS) pritaikyta įmonėms veikiančioms besiformuojančiose Rytų Europos ir Azijos šalių rinkose. Informacinė draudimo valdymo sistema skirta draudimo bendrovėms, tam kad jos su sistemos pagalba galėtų efektyviai valdyti savo biznio procesus ir duomenis. Sistema bus sudaryta iš modulių rinkinio, kurie tarpusavyje susiję ir vaidina svarbų vaidmenį draudimo įmonės veikloje. Tie moduliai, tai tarifikacijos pakeitimų valdymas (produktų kūrimo modulis), polisų gyvavimo ciklo valdymas, agentų tinklo valdymas, žalų valdymas, perdraudimo modulis, investicinių vienetų valdymo modulis (gyvybės draudimui). Kiekviena draudimo bendrovė kiekvienoje iš šių sričių turi unikalius vidaus veiklos principus, taigi sistema turi būti pakankamai lanksti, kad ją butų galima pritaikyti funkcionuoti skirtingose verslo aplinkose.

Projekto vykdymo metu dar daugiau įmonės darbuotojų įgijo praktinio darbo su mokslinių tyrimų veiklomis patirties (prie projekto veiklų skirtingu laikotarpiu dalinai dirbo 11 tyrėjų).

Pasinaudodama projekto metu sukaupta patirtimi, UAB ,,Informacinė raida“ ir toliau inicijuos naujus projektus, kurių metu bus kuriami nauji produktai bei paslaugos. Prioritetas bus skiriamas dar didesnio mokslinio potencialo kaupimui bei tolesniam bendradarbiavimui su mokslo institucijomis.

Pagrindinė UAB “Informacinė raida” veikla yra informacinių sistemų projektavimas, kūrimas, integravimas, taikomosios bei sisteminės programinės įrangos pardavimas ir aptarnavimas. Įmonės specializacija- tai sprendimai skirti: krovos, ekspedijavimo, logistikos bei transporto įmonėms. UAB “Informacinė raida” – tai įmonė, kuri viena iš pirmųjų Baltijos šalyse pradėjo kurti ir tiekti specializuotus sprendimus visiems uosto informacinės erdvės dalyviams. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys : paskirstytos informacinės sistemos ir mobilioji kompiuterija, internet technologijos, duomenų saugyklos ir duomenų analizė, CRM sprendimai. Įmonės pardavimai didėja kiekvienais metais, plečiasi įmonės teikiamų paslaugų bei klientų ratas.