image description
UAB „Informacinė raida“ turi didelę patirtį įgyvendinant inovatyvius informacinių technologijų plėtros projektus, ypač viešojo sektoriaus, logistikos, draudimo ir finansų srityse. Įmonė buvo pirmoji tarp Baltijos šalių įmonių, parengusi ir įdiegusi procesų valdymo sistemą jūrų uosto logistikos įmonėms. Sukaupusi patirtį srityje, įsigilinusi į problematiką, susijusią su uosto darbuotojų kompetencijos vertinimu ir ugdymu, įmonė kartu su projekto partneriais Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla nusprendė investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymą, siekiant sukurti mokomąjį uosto veiklos ir efektyvumo vertinimo ir kompetencijų ugdymo imitacinį modelį. Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. Projekto metu kuriamo imitacinio modelio taikymas leistų parengti kvalifikuotus specialistus, kurie gerintų uosto paslaugų kokybę. Projekto įgyvendinimas leis atnaujinti mokymosi programas aukštosioms mokykloms ir mokymų centrams, taikyti naujausius mokymo metodus ir metodikas mokymų veikloje. Projekto metu sudarytos sąlygos kurti uosto krovos kompanijoms pritaikytus produktus (paslaugas) sudarytų sąlygas efektyviam darbuotojų vertinimo ir kompetencijų kėlimo bei profiliavimo procesui – kuris leistų sutaupyti laiką ir lėšas, o taip pat užtikrintų uosto paslaugų kokybę. Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, projekto J05-LVPA-K-01-0063.