UAB „Informacinė raida‟ įgyvendina projektą „Dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios, uosto krovos valdymo sprendimų paramos sistemos integracinės platformos sukūrimas‟.

Projekto tikslas – optimizuoti jūrų uostų krovos sprendimus, naudojant dirbtinį intelektą.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti uosto krovos valdymo sprendimų paramos platformą, kuri leis uosto krovos įmonėms sumažinti uosto krovos išlaidas, optimizuodama uosto krovos procesus, atsižvelgiant į krovos proceso dalyvių užimtumą, meteorologines oro bei aplinkos sąlygas, transporto srautus, krovinių tipus, turimus tuo momentu techninius resursus ir žmogiškus pajėgumus bei ekologinius rodiklius. Sprendimų paramos platforma bus realizuota kaip debesyje veikianti universali, plečiama sistema, kurioje bus realizuoti dirbtinio intelekto ir daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodai uosto krovos procesų informaciniam modeliavimui analizuojant realaus laiko duomenis, gautus iš daiktų interneto įrenginių ir meteorologijos tarnybų.

Projekto rezultate sukurtas inovatyvus uosto krovos valdymo sprendimų paramos sistemos integracinės platformos, veikiančios dirbtinio intelekto pagrindu, prototipas šiai dienai rinkoje analogų neturi. Pasibaigus projekto įgyvendinimui jis bus vystomas UAB“Informacinė raida“ lėšomis iki galutinio tiražuojamo produkto. Naujasis produktas bus suintegruotas su projekto vykdytojo veikiančia informacine sistema Cargo system ir papildytas vizualiu interfeisu, leidžiančiu 3D matyti uosto teritoriją ir jame vizualiai matyti visus uosto statinius ir krovos procesą. Naujai sukurtas inovatyvus produktas, bus patrauklus, tiek valstybės, tiek ir privačiame sektoriuje.

Projekto įgyvendinimas neabejotinai daro teigiamą įtaką, sprendžiant socialines bei ekonomines problemas - stiprinant Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų kokybę bei sklaidą. Projekto įgyvendinimo metu MTEP rezultate sukurti produktai leis išplėsti vykdomą MTEP veiklą, kurti ir diegti inovacijas, susijusias su dirbtinio intelekto taikymu verslo procesuose, todėl projektas žymia dalimi prisideda prie darnaus socialinės ir ekonominės aplinkos vystymosi.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

Projekto vertė – 690.414,72 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonės lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Kontaktai:

Direktorius Virginijus Jakštys

El. p.: virginijus.jakstys@iraida.lt

Tel.: +370 687 91 176