2019 m. kovo mėnesį UAB „Informacinė raida“ sėkmingai įgyvendino projektą, kurio metu vykdomų mokslinių tyrimų pagrindu buvo sukurtas inovatyvus mokomojo uosto veiklos ir efektyvumo vertinimo bei kompetencijų ugdymo imitacinis modelis. Projektas buvo finansuojamas ES paramos lėšomis pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto tikslas – sukurti mokomąjį uosto veiklos ir efektyvuno vertinimo ir kompetencijų ugdymo imitacinį modelį, paremtą praktiniu mokymu naudojant imitacinę aplinką. Šis modelis leidžia parengti kvalifikuotus specialistus, kurie pagerins uosto paslaugų kokybę. Projekto įgyvendinimas sudaro galimybę atnaujinti mokymosi programas aukštosioms mokykloms ir mokymų centrams, taikyti naujausius mokymo metodus ir metodikas mokymų veikloje. Projekto metu sudarytos sąlygos kurti uosto krovos kompanijoms pritaikytus produktus (paslaugas) sudaro sąlygas efektyviam darbuotojų vertinimo ir kompetencijų kėlimo bei profiliavimo procesui – kuris leis sutaupyti lėšas, o taip pat užtikrins uosto paslaugų kokybę.

Projektas buvo vykdomas kartu su partneriu „Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla”.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.

Projekto Nr. S-J05-LVPA-K-01-0063.

UAB „Informacinė raida“ turi didelę patirtį įgyvendinant inovatyvius informacinių technologijų plėtros projektus, ypač viešojo sektoriaus, logistikos, draudimo ir finansų srityse. UAB “Informacinė raida” buvo pirmoji įmonė Baltijos šalyse parengusi ir įdiegusi procesų valdymo sistemą jūrų uosto logistikos įmonėms. Sukaupusi patirtį šioje srityje ir įsigilinusi į problematiką, susijusią su uosto darbuotojų kompetencijos vertinimu ir ugdymu, įmonė nusprendė investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymą, siekiant sukurti mokomąjį uosto veiklos ir efektyvumo vertinimo ir kompetencijų ugdymo imitacinį modelį.